Výrobný proces sendvičových panelov

Sendvičové panely sa pre svoje skvelé technické vlastnosti využívajú v komerčnom aj súkromnom sektore takmer po celom svete. Možno ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako sa tento revolučný materiál vlastne vyrába. V tomto článku Vám priblížime celý proces.

gradinet4

Kompozícia sendvičových panelov

Sendvičové panely sa vyrábajú kombináciou dvoch vonkajších vrstiev, nazývaných obklady, s materiálom jadra medzi nimi. Obklady môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, podľa potreby a očakávaných technických vlastností, vrátane kovu, dreva, plastu alebo kompozitných materiálov. Materiál jadra je typicky vyrobený z peny, voštiny alebo z kombinácie oboch.

Výrobný proces sendvičových panelov

Samotný výrobný proces sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych materiálov a použitých výrobných metód, ale základné kroky sú vo všeobecnosti nasledovné:

Príprava obkladov: Obklady sa zvyčajne pripravujú rezaním plátov zvoleného materiálu na požadovanú veľkosť a tvar.

Príprava materiálu jadra: Materiál jadra sa nareže na požadovanú veľkosť a tvar a niekedy sa vytvaruje alebo vylisuje tak, aby zodpovedal obkladom.

Nanášanie lepidla: Na jednu stranu každého obkladu sa nanesie vrstva lepidla.

Umiestnenie jadra: Materiál jadra je vložený medzi dva obklady, pričom lepidlo drží vrstvy pohromade.

Lisovanie a vytvrdzovanie: Sendvičový panel sa vloží do lisu, ktorý aplikuje tlak a teplo na aktiváciu lepidla a vytvrdenie panelu. Tento proces môže trvať niekoľko hodín a teplota a tlak sú starostlivo kontrolované, aby sa zabezpečilo správne tvarovanie panelu.

Povrchová úprava: Po vytvrdnutí panelu sa všetok prebytočný materiál odreže a okraje sa upravia podľa potreby.


Technické vlastnosti sendvičových panelov

Výsledný sendvičový panel je ľahký a pevný, pričom jeho technické vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od materiálov použitých na obklady a jadro, ako aj od konkrétnej aplikácie, na ktorú budú panely použité. Toto sú však najbežnejšie technické vlastnosti sendvičových panelov, ktoré sú z hľadiska stavieb očakávané:

Tepelná izolácia: Sendvičové panely môžu poskytnúť vynikajúcu tepelnú izoláciu vďaka nízkej tepelnej vodivosti mnohých jadrových materiálov, ako je polyuretánová pena alebo minerálna vlna.

Požiarna odolnosť: V závislosti od materiálov použitých na obklady a jadro môžu mať sendvičové panely rôzne stupne požiarnej odolnosti. Niektoré materiály, ako je minerálna vlna, sú prirodzene ohňovzdorné, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať dodatočné protipožiarne nátery.

Akustická izolácia: Sendvičové panely môžu tiež poskytnúť dobrú akustickú izoláciu vďaka vlastnostiam pohlcujúcim zvuk mnohých jadrových materiálov, ako je minerálna vlna alebo sklolaminát.

Odolnosť voči vode: V závislosti od použitých materiálov môžu byť sendvičové panely odolné voči vode alebo dokonca vodotesné. Materiály, ako sú kovové obklady alebo tuhé plastové jadrá, môžu poskytnúť dobrú odolnosť voči vode.

Chemická odolnosť: Odolnosť sendvičových panelov voči chemickým látkam závisí od materiálov použitých na obklady a jadro. Niektoré materiály, ako sú sklolaminát alebo PVC, majú dobrú chemickú odolnosť, zatiaľ čo iné môžu byť náchylnejšie na chemické napadnutie.

Tieto vlastnosti je, samozrejme, možné optimalizovať pre konkrétne požiadavky výberom vhodných materiálov.

Zistite všetky benefity a technické vymoženosti, ktoré sendvičové panely ponúkajú. Pokiaľ máte záujem o realizáciu projektu s ich použitím alebo o individuálnu konzultáciu, obráťte sa na tím odborníkov z Junik S&J.
Viac na https://www.juniksj.sk/kontakt.


Sponzorovaný článok: Výrobný proces sendvičových panelov | https://www.juniksj.sk